IX Concurs literari lletra i dret.

 

 

IX Concurs literari obert a tots els Advocats i Advocades Col·legiats/ades a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, els i les alumnes de l'EPJ i als treballadors i les treballadores del Col·legi, excepte els organitzadors del concurs.

 

 

Presentació d'obres fins el dilluns 10 de juny de 2022

Bases:

1.- Relat curt d'experiències reals o fictícies que hagin esdevingut o no durant el trajecte professional respecte el següent tema: LA CONCILIACIÓ FAMILIAR.

2.- Extensió màxima de dos fulls (Din A-4) a una sola cara i a doble espai amb lletra Arial-12.

3.- Al seu dors s'indicarà el pseudònim del participant.

4.- Obligatòriament, al llarg del relat, s'han d'incloure les següents paraules:

suspensió – família – baixa – avis – qualitat de vida

5.- El relat s'adreçarà al Col·legi d'Advocats de Granollers, "IX concurs literari lletra i dret" dins d'un sobre tancat sense remitent.

6.- Igualment, també s'haurà d'adreçar al col·legi d'Advocats Granollers, "IX concurs literari lletra i dret", un segon sobre tancat tot indicant en llur remitent el pseudònim del participant, incloent les següents dades personals:
a) Nom i cognoms del participant
b) Pseudònim del participant.
c) Telèfon de contacte.
d) Còpia del relat en format electrònic.

7.- Un mateix concursant només pot participar amb un sol relat.

Termini, lloc i requisits de presentació i publicació

Ambdós sobres s'entregaran a la secretaria de les seus col·legials de Granollers (Carrer Llevant 2) i (Josep Umbert núm. 124 sot 1) o a Mollet (Carrer Llevadores 2).

Juntament amb el sobre s'haurà d'entregar el relat en suport electrònic.

Podran presentar-se fins les 14:00 hores del dia 10 de juny de 2022.

 

Entrega de premis

L'elecció del premiat es farà pública a dos quarts de dues del migdia a la seu del Col·legi d'Advocats de Granollers durant Aperitiu d'agermanament amb jutges, fiscals i procuradors. del Vallès el dia de la Festivitat de Sant Raimon, 14 de juny de 2022.

Premis

1er 150 €
2on 100 €
3er 75 €