Concurs de fotografia (St. Raimon 2015)

Concurs de fotografia obert a tots els Advocats Col·legiats a l'ICAVOR, membres de l'EPJ de Granollers i Personal de l'ICAVOR, excepte els organitzadors del concurs i els professionals.

 

 

Podran participar al concurs totes les fotografies enganxades sobre un suport rígid de color blanc o negre (cartolina, cartró ploma, paspartú, cartró, etc.) de 30x40 cm o DIN A3. En conseqüència, el tamany màxim de la fotografia serà de 30x40 cm. i el mínim de 18x24 cm.

Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre, i s'admetran preses fetes amb qualsevol tipus de càmera. És permès el lleuger retoc digital sempre i quan, a criteri del jurat, no suposi una manipulació excessiva de la imatge.

El concurs està obert a tothom, si bé els membres del jurat només podran optar a l'exposició amb obres fora de concurs.

Només hi haurà una categoria: Tema lliure.

Cada concursant podrà participar amb una fotografia.

Presentació

Les fotografies s'hauran de presentar a la Secretaria del Col·legi d'Advocats de Granollers (Rambla Josep Tarradellas, 5 1-3) fins el dia 22 de juliol de 2015. No s'admetrà cap fotografia fora de termini. Amb la presentació caldrà adjuntar en un sobre tancat les dades personals i de contacte del participant. En el sobre hi haurà el pseudònim del participant.

Al dors de cada obra, ja sigui directament sobre el dors del suport rígid o amb una enganxina també posada al dors, s'indicarà, ÚNICA I EXCLUSIVAMENT, EL PSEUDÒNIM i EL TÍTOL DE LA FOTOGRAFIA. La comissió organitzadora garanteix que el jurat només tindrà accés a aquesta informació a l'hora d'emetre el veredicte.

Es recomana per a una millor conservació, presentar les fotografies en un sobre tancat.

El jurat desqualificarà tota obra que porti incorporats al seu dors identificacions de l'autor, comentaris, explicacions, etc. que pretenguin influir en la decisió del jurat.

El jurat estarà composat per membres de la Junta de govern del Col·legi d'Advocats.

Ni el jurat ni cap membre de la comissió organitzadora, ni les persones professionals de la fotografia, podran participar al concurs; no obstant, podran presentar fotografies per a l ?exposició sempre i quan facin constar al dors de les mateixes l'expressió FORA DE CONCURS.
Exposició

En funció de l'espai i de les possibilitats les fotografies quedaran exposades permanentment a les seus del Col·legi. Les fotografies guanyadores passaran a formar part del fons fotogràfic del Col·legi. Sempre que els autors no s'hi oposin.

Premis
1er 200 €
2on 100 €
3er 75 €

El Jurat es reserva la possibilitat d'atorgar algun accèssit.

La comissió organitzadora estendrà a tot concursant que hagi obtingut un premi un certificat que així ho indiqui. En el menor temps possible i sempre a petició de l'autor.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà en el transcurs de l'aperitiu que ofereixen el dia 24 de juliol de 2015, en motiu de la festivitat de Sant Ramon. El jurat podrà declarar desert algun premi si no hi hagués un mínim de participació o un mínim de qualitat en les obres presentades.

Nota:
L'organització tractarà les obres amb la millor cura possible, si bé declina tota responsabilitat per possibles danys i/o pèrdua de les obres presentades. S'adverteix als participants que, a l'efecte de poder penjar les obres en exposició, al seu suport s'hi posarà material adhesiu.
Les obres seran retornades una vegada finalitzada l'exposició, si bé el Col·legi d'Advocats es reserva el dret a publicar-les en butlletins d'àmbit col·legial o a la web col·legial.

La participació al concurs equivaldrà al coneixement i acceptació d'aquestes bases.

 

Segueix l'activitat de la Festivitat de Sant Raimon 2015 mijtançant #icavorstraimon