Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 2015-2016

Disponible la Crónica de la jurisprudència del Tribuanl Suprem 2015-2016.

La "Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo" està elaborat pel Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem que recopila la doctrina jurisprudencial, amb la voluntat de donar a conèixer aquelles sentències que per diferents raons poden ser considerades més rellevants o gaudeixin d'un major interès. No conté una exhaustiva exposició de totes les sentències del Tribunal Suprem, sinó de forma de resumo o ressenya, que permet tenir una visió del conjunt del criteri jurisdiccional del Tribunal Suprem i de les principals novetats sorgides en aquest any judicial 2016.

Accediu a la crònica de la jurisprudència del Tribunal Suprem (Accés a la web del Poder Judicial) [Enllaç consultat el 13 de març de 2017]