Renovada la base de dades de jurisprudència del CENDOJ

 

El CENDOJ (Centre de Documentació del Poder Judicial) ha renovat la seva base de dades de jurisprudència disponible a internet. Encara que la funcionalitat i valor afegit no és comparable a la que podem trobar a les bases de dades que ofereixen les editorials jurídiques, tamanteix inclou centenars de milers de sentències i d'accés gratuït. 

 

 

La bases de dades ha actualitzat la seva imatge, organitzant els camps de cerca i millorant l'accés segons el Tribunal, les matèries principals es poden es visualitzen com a estil metadades i també podem veure les darreres 50 sentències segon el tema (civil, penal, contenciós, social, militar i especial).

El més destacat és que la nova versió s'adapta als dispositius mòbils.

Accés bases de dades: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp