Sentència que considerar clàusula abusiva el venciment anticipat en un préstec hipotecari.

Sentència del Jutjats de primer instància de Madrid en la que considerar clàusula abusiva el venciment anticipat en un préstec hipotecari.

 

 

Jutjat de primera instància de Madrid
Secció: 101
Data: 07/09/2017
Núm. de recurs: 221/2017
Núm. de Resolució: 2/2017
Procedimient: CIVIL
Ponent: YASMINA CARRERA FERNANDEZ
Tipus de resolució: Sentència

Resum: el venciment anticipat d'un contracte celebrat amb consumidors, els tribunals han de valorar, si l'exercici de la facultat de venciment anticipat per part del creditor està justificat, en funció dels següents criteris:

En aquest cas, és declara la nul·litat, i per tant la seva expulsió del contracte, de la clàusula relativa al venciment anticipat, en virtut de la qual l'entitat financera podia donar per vençut el contracte de préstec hipotecari subscrit entre les parts davant qualsevol tipus d'incompliment dels prestataris, per ínfim o essencial que fos.

Document cedit per l'editorial Vlex.  Servei de Biblioteca ICAVOR #bibliotecaicavor

Descarregar document [137 kb]