Sentència AP Bcn: pràctica abusiva per cobrar comissions de manteniment en el compte obert per a pagar la hipoteca

Sentència de l'Audència Provincial de Barcelona, del 31 de gener de 2019, referent el cobrament indegut de comissions en relació amb el compte que constitueix el lloc del pagament del préstec hipotecari (pràctica abusiva).  

Resum: 

Pràctica abusiva que la part demandada realitza amb el cobrament indegut de comissions en relació amb el compte que constitueix el lloc del pagament del préstec hipotecari. És el seu reconegut caràcter indegut el que la converteix en abusiva, per no correspondre's amb cap servei prestat. S'estima parcialment el recurs d'apel·lació.

Servei de Biblioteca ICAVOR #bibliotecaicavor

Descarregar document [208 kb]