Bases de dades gratuïta pels col·legiats del Torn d'Ofici o Joves Advocats

ICAVOR ha signat un acord amb l'editorial "Difusió Jurídica i Temas de Actualidad" per a oferir gratuïtament la base de dades Global Economist & Jurist que té un valor de 1.500€ a diferents col·lectius del Col·legi durant un any.

 

 

 

Per cortesia de Difusió Jurídica, tots els col·legiats/des del Torn d'Ofici i Joves advocats/des que ho sol·licitin podran accedir gratuïtament a Global Economist & Jurist, base de dades amb més de 15.000 Casos reals, expedients judicials i extrajudicials, amb tota la seva documentació original (Demanda, contestació, prova, sentència, etc).

Aquests casos procedeixen de despatxos i permeten seguir tot l'itinerari d'un assumpte i saber què passarà, visualitzant tot el trasllat judicial i interrelacionant-lo amb la legislació, jurisprudència, doctrina i bibliografia.

Global Economist & Jurist disposa de Big Data Jurist, la biblioteca jurídica actualitzada a l'instant, a més de la resta de contingut de qualsevol base de dades convencional (Jurisprudència, Legislació, Formularis, Biblioteca, Resolucions i Calculadores).

Sol·licitud advocats Torn d'Ofici ICAVOR:

Per poder prestar el servei és condició necessària que l'editorial verifiqui que el sol·licitant compleix els requisits per accedir al servei. Per aquest motiu, l'editorial comunicarà les dades mínimes imprescindibles del sol·licitant a ICAVOR als efectes d'aquesta comprovació.

Adjuntar declaració jurada o de promesa conforme s'està d'alta al Torn d'Ofici.

https://global.economistjurist.es/BDI/landing/icagranollers.php 

Sol·licitud Advocats Joves de Granollers:

Adjuntar declaració jurada o de promesa conforme a ser Advocat Jove de Granollers

https://global.economistjurist.es/BDI/landing/ajagranollers.php 

Així mateix, en virtut d'aquest acord, s'ofereix a la resta de col·legiats/as del ICAVOR accés a totes aquestes eines amb un descompte especial del 15%. Per a sol·licitar accés a aquests continguts, les persones interessades poden clicar en aquest enllaç:

https://global.economistjurist.es/BDI/landing/icagranollersn.php 

Finalment, també els alumnes de l'EPJ gaudiran gratuïtament de Global Economist & Jurist per cortesia de Difusió Jurídica si el sol·liciten a través d'aquest enllaç:

https://global.economistjurist.es/BDI/landing/alumnogranollers.php 

Adjuntar justificar de pagament de l'EPJ.

Comissió de Biblioteca