Sol·licitud i documentació

Nota: cal sol·licitar cita prèvia.

Per sol·licitar el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta cal emplenar l'imprès de sol·licitud

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al col·legi d'advocats del partit judicial on s'ha de tramitar el procediment judicial.  Vegeu lloc i horari.

Documentació obligatòria per la tramitació de l’expedient d’assistència jurídica gratuïta

- Certificat de Béns de l’Ajuntament
- Certificat de convivència de l’Ajuntament
Un rebut de lloguer o hipoteca.

Treballadors per compte aliena

- Sis últimes nómines

Autònoms

- Certificat de bases de cotització
- Trimestrals IVA e IRPF
- Comptes corrents 6 últims mesos

Pensionistes

- Resolució reconeixement d’incapacitat.
- Certificat de prestacions de la Seguretat Social

Aturats

- Certificat de prestacions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (INEM) en el que hi consti l’import del subsidi d’atur en cas de cobrar-ne. 

NOTA: La documentació que es requereix s’ha de portar fotocopiada i en el termini de 10 dies en el cas de que es tracti d’un procediment ja iniciat.