Mediació gratuïta

Per aquelles persones que acreditin la insuficiència de mitjans econòmics i que siguin beneficiaris del dret a la assistència jurídica gratuïta, mitjançant sol.licitud gestionada a través del Col.legi d´Advocats de Granollers. 

La gratuïtat de la mediació i dels advocats designats s'atribueixen individualment, segons la capacitat econòmica de cada part.