Mediació

Es un procés voluntari, confidencial i no contenciós, pel qual dos o més parts en conflicte intenten solucionar-lo o resoldre´l amb l´ajut d´una tercera persona: el Mediador.

Els de qualsevol àmbit: familiar, veïnal, escolar, laboral, mercantil, penal, etc.

Tothom pot sol.licitar la Mediació si es part en un conflicte.

1. És un procés ràpid

2. Més econòmic que el contenciós

3. Controlat per les parts

4. L´objectiu és un acord satisfactori per a les parts

5. Produeix acords creatius adaptats a cada cas

6. Millora les relacions en lloc de destruir-les

7. Facilita el compliment voluntari de l´acordat

8. Ambdues parts hi guanyen  

La Mediació familiar

Es la mediació a l´ambit familiar regulada per la Llei 2/2001 de mediació familiar de Catalunya.

Matrimonis
Parelles de fet
Persones amb fills comuns, en relació amb la seva potestat
Persones amb conflictes d´aliments entre parents o institucions tutelars.
Altres persones interessades a sol.licitar serveis de mediació en aquest àmbit.

Potestat i custòdia dels fills
Règim de visites
Pensions d´aliments
Pensions entre membres de la parella
Atribució de l´ús de l´habitatge
Liquidació de béns
Altres conflictes

Quan es pot sol.licitar la Mediació?

En qualsevol moment:

Abans d´iniciar un procès judicial, per evitar-lo
Durant la seva tramitació
Un cop finalitzat, per al compliment o modificació de sentències