Servei d'Orientació Jurídica

Definició i funcions 

El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada fruit de la colaboració del Departament de Justícia i l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Granollers.

El SOJ proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà (això NO inclou comunitats de propietaris ni empreses) que s'hi adreci i informa sobre la possibilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

A més, després de l'entrada en vigor de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a obtenir l'assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol•licitar-la.

L'assessorament que presta aquest servei és de caire general, i per tant, les consultes que s'hi poden formular abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials:

- separacions
- divorcis
- mediació familiar
- arrendaments d'habitatges
- contractes de compravenda
- accidents de trànsit
- assegurances, etc. 

IMPORTANT: cal sol·licitar cita prèvia. El servei de SOJ és presencial.

Adreces i horari:

>> Accedir horari i contacte.