Col·legiació per primera vegada com EXERCENT

Informació col·legiació amb títol espanyol - EXERCENT
Informació col·legiació amb títol obtingut en un Estat de la Unió Europea - EXERCENT 

QUÈ NECESSITES PER COL·LEGIAR-TE?

 1. Instància dirigida al Degà sol·licitant la col·legiació.[PDF]
 2. Certificats penals: s'ha d'omplir l'imprès 790 que es pot descarregar a www.mjusticia.es 
 3. Còpia del títol de llicenciat compulsat o, resguard de pagament del títol liquidat a la facultat corresponent.
 4. Aportar justificant d'obtenció del Màster de l'Advocacia i haver superat l'examen.
 5. Certificat 1ª incorporació CONSEJO GENERAL ABOGACÍA ESPAÑOLA (es pot demanar des del Col·legi en el moment de la col·legiació). [PDF]
 6. Fotocopia alta de l'IAE (Model 036)
 7. Fotocòpia del DNI.
 8. Una  fotografia mida carnet.
 9. Domiciliació bancària (SEPA)[PDF]
 10.  En cas d'exercir per compte pròpia: caldrà donar-se d'alta del RETA (o fotocòpia de l'alta) o bé alta en alguna de les dues Mútues professionals: MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA o ALTER MÚTU ADVOCATS (quotes segons edat d'ingrés). En cas d'exercir per compte d'altri: caldrà aportar còpia del contracte de treball.
 11. Imprès de contractació de la pòlissa de responsabilitat civil. [PDF]
 12. Imprès de consentiment de comunicacions [PDF]
 13. Declaració jurada [PDF]

DRES DE COL·LEGIACIÓ:

QUOTES COL·LEGIALS  EXERCENTS IMPORT   

Drets Incorporació 

Provinent de l'EPJ

300€

200€

Quota 1ª Incorporació CONSEJO 165,95€ Inclou certificat nova incorporació, pack amb normativa i kit de firma Electrònica.
Quota col·legial QUOTA MENSUAL QUOTA ANUAL
Quota Exercent de 0 a 3 anys d'incorporació EPJ ICAVOR 15,00€ 180,00€
Quota Exercent de 0 a 3 anys d'incorporació 39,65€ 475,80€

Quota de més de 3 any d'incoporació 

49,12€

589,44€

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 2020  - Quota anual

334,27€
Quota Consejo 39,13€
Quota Consell 25,00€

 

 

SERVEI D'ATENCIÓ


En cas  de dubtes o aclariments us podeu adreçar: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. tel. 93 879 26 03

ACCEDIU PÀGINA INCIAL DE COL·LEGIACIÓ