Quadre informatiu d'imports d'incorporació i quotes col·legials

Quadre informatiu amb els imports relatius a les diverses modalitats de col·legiació i  de les quotes col·legials mensuals. 

ACCEDIU PÀGINA INCIAL DE COL·LEGIACIÓ

Descarregar document (pdf 478 kb)