Estatuts del Col·legi

Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

Nous Estatuts del Col·legi:

Accedir als Estatuts del Col·legi d'advocats de Granollers: JUS/1436/2011, de 3 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequacióa la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat  de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats de Granollers [DOGC núm.  5901, 16-6-2011]