Junta de Govern

Composició de la Junta de Govern

(Renovació del 14 de gener 2022)  

 

 

 

FUNCIONS ASSIGNADES ALS DIPUTATS 

CÀRREC  Presidencia de la comissió Membre de la comissió
Degà Joan Martínez García Comissió promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Vice-degà
Jesús Santos  Aparicio Comissió honoraris i dictàmens/Comissió de deontologia/ Comissió Relacions amb l'Administració de Justícia/ Mútues i responsabilitat civil.  
Secretari Antoni Garabatos i Gràcia. Personal/Comissió de normativa/Comissió de llengua catalana / Comissió advocacia sènior. Comissió honoraris i dictàmens/Comissió de deontologia
Diputat 1è Ramon Ignasi Palau de la Nogal Comissió de comunicació/ Comissió estrangeria Comissió relacions amb l'Administració de Justícia
Diputat 2n Magdalena Pérez Beneroso Comissió de biblioteca/ Comissió de tecnologia/Tresoreria Comissió de deontologia
Diputat 3è Raquel Bardella Díaz Comissió de formació inicial/Comissió advocacia jove  
Diputat 4t Maria del Carmen Martínez Hinarejos Comissió formació contínua  
Diputat 5è Alicia Suárez Novau Comissió dels drets humans/Comissió de defensa dels animals/ Comissió de festes i esdeveniments col·legials  
Diputat 6è Dolors Salazar Peregrina Comissió del torn d'ofici/Comissió dret penitenciari Comissió violència de gènere
Diputat 7è             Sílvia Catot Santiago Comissió de mediació/ Comissió d’igualtat/ Comissió violència de gènere