Convocatòria de la Reunió Territorial prèvia a l'Assemblea General de la Mutualidad de la Abogacía.

Es celebrarà el dia 4 de maig a les 12:00h a  12:30h  la convocatòria de la Reunió Territorial prèvia a l'Assemblea General de la Mutualidad de la Abogacía. a la Seu del Col·legi d'Advocats (Llevant, 2 de Granollers). 

 

L'article 34 dels Estatuts de la Mutualidad General de l'Advocacia, estableix que abans de la celebració de l'Assemblea General de Mutualistes, es realitzin reunions informatives a cada Col·legi d'Advocats. Aquestes reunions prèvies tenen per finalitat que tots els mutualistes puguin accedir a la informació sobre els assumptes a tractar, i s'escollin els mutualistes que seran els seus representants en l'Assemblea General.

D'acord amb el convingut, aquesta reunió es celebrarà el dia 4 de maig a les 12:00h. en primera convocatòria i a les 12:30h en segona convocatòria.

Lloc: seu del Col·legi de carrer Llenvant núm. 2 de Granollers

Convoca la Junta de Govern de la Mutualidad

ORDRE DEL DIA DE LA REUNIÓ:

1. Text dels assumptes l'aprovació es sotmetrà per la Junta de Govern a l'Assemblea General.

2. Elecció d'un representant dels mutualistes en la pròxima Assemblea General que es celebrarà a Madrid el dia 9  de juny de 2018.

3. Precs i preguntes.

JESUS C. SANTOS APARICIO

Vice-degà i Delegat de la Mutualidad