Actualització ejusticia. Parada temporal del servei d'escrits telemàtics

 

Avui dimecres 16 a les 20h, dins del període ordinari de manteniment setmanal establert, es duran a terme un conjunt d'actualitzacions sobre els sistemes d'informació judicial. Les principals novetats d'aquesta versió per al cas de presentació de demandes són:

 

 

- Els documents annexos de les sol·licituds totalment telemàtiques es mostraran ordenats per nom del fitxer.

- Les sol·licituds de contenciós-administratiu inclouran la necessitat d'informar la classe de registre corresponent dins del desplegable marcat pel CGPJ que estarà a disposició dels professionals per tal que puguin fer-ne la selecció.

Addicionalment us informem que aquestes actuacions comportaran la indisponiblitat temporal de la presentació de demandes que per aquest motiu no es podran presentar durant aquest interval aproximat. Es preveu que la duració d'aquesta indisponibilitat sigui la següent (aproximadament):

- Entre les 20:00h i les 22:00h del 16/05/2018

Us informem que durant aquest interval sí estarà disponible la presentació d'escrits