El Tribunal Suprem estima el recurs de l'Advocacia contra la decisió del Poder Judicial de cedir a Hisenda dades dels advocats

 

La Sala III del Tribunal Suprem, del Contenciós-Administratiu, ha estimat el recurs interposat pel Consejo General de la Abogacía Española contra l'Acord de 20 de juliol de 2017, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que va donar un vistiplau parcial a la petició formulada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en tots els procediments judicials durant els anys 2014, 2015 i 2016, al no ser dit acord conforme a Dret. La Sala argumenta que els plans de control tributari d'Hisenda no justifiquen una sol·licitud global sobre la totalitat dels advocats com la realitzada. 

Descarregar document [198kb]