Avís de seguretat del correus electrònics ICAVOR.

Des de Redabogacia, ens informem que s'ha detectat que s'estan rebent correus electrònics potencialment perillosos "Phising", ja que incorporen enllaços que tenen la clara intenció de fer-se dades d'accés als comptes dels usuaris. 

 

Accediu a dos exemples de correus rebuts perquè els identifiqueu aquest tipus de correus. 

Us recordem aquestes recomanacions de seguretat:

- No obrir correus d'usuaris desconeguts.
- No clicar en enllaços ni obrir adjunts de missatges de correu que puguin resultar sospitosos (encara que semblin venir d'usuaris coneguts).
- Utilitzar contrasenyes robustes i no compartir-les.
- Realitzar còpies de seguretat amb freqüència.
- Utilitzar sistemes antivirus.