Resultats eleccions 2019

Han resultat escollits els nous càrrecs a la Junta de Govern:

Degà: Joan Martínez Garcia
Vice-Degà:  Jesús C. Santos Aparicio
Diputada 5a: Pilar Ballestero Hernández
Diputada 6a: Dolors Salazar Peregrina
Diputada 7a:  Silvia Catot Santiago 

 

 

Eleccions a la Junta de Govern 2019. RESULTATS :

Cens col·legial amb dret a vot:

· Col·legiats exercents:  530

· Col·legiats no exercents:  233

· 763 col·legiats en dret a vot.

Total vots: 283 

Percentatge de participació:  37% 

 CANDIDATS  VOTS  CANDIDATS  VOTS 
DEGÀ-JOAN MARTÍNEZ  GARCIA  270  DEGÀ  ANTONI FONT MARTÍNEZ  241
VICE-DEGÀ RAMON I. PALAU DE LA NOGAL  252  VICE-DEGÀ JESÚS C. SANTOS APARICIO  257
 DIPUTADA 5a. RAQUEL BARDELLA DÍAZ  235 DIPUTADA 5a. PILAR BALLESTERO HERNÁNDEZ  268
 DIPUTADA 6a. LIDIA VELASCO I GÓMEZ  221 DIPUTADA 6a. DOLORS SALAZAR PEREGRINA  286
DIPUTADA 7é. ROGER SUBIRANA I MARTOS  224 DIPUTADA 7a. SILVIA CATOT SANTIAGO  285