ICAVOR aprova el pla de contingència front el coronavirus

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, ICAVOR, ha aprovat avui en junta ordinària convocada amb caràcter d'urgència el pla de contingència front el coronavirus. Aquest pla contempla les mesures temporals a adoptar per assegurar els serveis públics col·legials en dos escenaris possibles.

Un primer escenari (Escenari 1) que es s'instaura des d'el dia d'avui 12 de març, contempla, entre d'altres, les següents mesures:

a) facilitar a informació respecte del coronavirus i mesures per evitar-ne el contagi,
b) el manteniment de serveis mínims presencials amb la recomanació de que totes les consultes adreçades a l'ICAVOR s'intentin solucionar per via telefònica llevat que sigui estrictament necessari el desplaçament.
c) la suspensió de l'activitat formativa presencial per un període prorrogable de 15 dies.

En un segon escenari (Escenari 2), es contempla la substitució del serveis presencials de delegacions/seus per a serveis mínims d'atenció i la gestió online amb mesures de teletreball per al personal en el casos en que sigui possible. En cas que aquest segon escenari arribes a instaurar-se es comunicarà puntualment

Al efecte de facilitar informació actualitzada, ICAVOR ha habilitat un espai web específic per a comunicar les novetats més rellevant en relació que les recomanacions que institucions sanitàries, de l'advocacia i judicials vagin comunicant.

ICAVOR vol a transmetre un missatge de tranquil·litat als seus col·legiats i col·legiades i al conjunt de la ciutadania, amb el compromís de mantenir en la mesura del possible els serveis públics que du a terme així com informació actualitzada i transparent. Així mateix, es convida a consultar informació pels canals oficials.


El departament de Salut de la Generalitat ha habilitat un web amb informació oficial i actualitzada sobre el coronavirus, amb apartats dedicats a aspectes com la transmissió del virus, els símptomes que ocasiona, el tractament, les mesures de prevenció, material divulgatiu i enllaços d'interès. Si teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al telèfon d'informació 061.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració