Prova d'accés a la professió d'advocat/da

 

Us informem que la prova d'avaluació d'accés a la professió de l'advocacia, es celebrarà online el pròxim dia 4 de juliol a través de la plataforma Moodle de la Universitat d'Educació a Distància, UNED.

 


La prova mantindrà l'esquema d'anteriors convocatòries, 50 preguntes tipus test de les quals 50 correspondran a matèries comunes de l'exercici de la professió i 25 a cadascuna de les especialitats, tal com consta en la Convocatòria que es va publicar en el seu moment.

 En aquesta ocasió el temps per a realitzar la prova serà de tres hores, de les quals dues ho seran per a respondre a la part de matèries comunes i una per a respondre a l'especialitat que se seleccioni.

Novetat:

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se procede al alzamiento de la suspensión de 
la realización de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y se acuerda la convocatoria de la prueba. (BOE núm. 134, de 13 de maig de 2020) + Accedir