Acord TSJC referent a la suspensió de vistes en cas de confinament de fills

 

Acord de la Sala de Govern del TSJC referent a la suspensió d'una vista quan un membre de la família amb els que es conviu, com els menors d'edat, ha estat confinat per COVID-19

 

 

En el cas de les situacions de confinaments preventius de menors per contacte estret amb tercers, situació que no es troba resolta en els sistemes de previsió social, i fins que no estigui expressament regulada, els advocats i advocades que s'hi trobin hauran de posar en coneixement de l'òrgan judicial, aquest fet amb la finalitat de valorar si es dóna una situació de força major o impossibilitat que permeti la suspensió de l'acte, sense descartat la possibilitat de realització dels actes judicials mitjançant sistemes telemàtics.

Descarregar document  (pdf 822 kb)