NOU Sistema de consulta d'Expedient Electrònic per advocats.

Està previst l'activació pel dia 18 de maig de 2021 del mòdul de Consulta de l'Expedient Electrònic (EXX) pels advocats adscrits als col·legis d'advocats de Catalunya.

 

 

Els professionals podran així accedir, des de l'extranet del professional (la mateixa plataforma des d'on ja presenteu escrits i demandes telemàtiques i on podeu visualitzar les gravacions dels judicis, sol·licitud de videoconferències amb presons), a l'expedient judicial electrònic d'aquells òrgans judicials que ja disposen de tramitació amb el sistema e-justícia.cat.  Lògicament, el professional només podrà tenir accés a aquells procediments on hi consta com a col·laborador.

La informació de l'expedient judicial electrònic de tots els procediments estarà disponible per tots els professionals, d'aquells òrgans judicials que ja disposin de tramitació en el sistema e-justícia.cat. El professional tindrà accés a les següents dades, de cada procediment:

• Dades del registre i repartiment
• Dades generals d'identificació del procediment
• Dades d'altres procediments associats
• Dades dels intervinents als quals el professional representa (identificació i adreces). De la resta d'intervinents només es mostrarà nom, cognoms i document d'identitat.
• Dades dels col·laboradors
• Dades de tràmits fets
• Documents rebuts pel jutjat en estat proveït i documents emesos pel jutjat en estat notificat. En un futur, s'incorporaran altres tipus de documents que puguin ser visualitzats.

Els procediments "Adopció" i "Adopció Internacional" són casos especials. Per la seva especial sensibilitat, aquests dos tipus de procediment estaran protegits per defecte, i per tant no seran accessibles pel professional inicialment. Cas que ho considereu adient, haureu de contactar amb el lletrat de l'òrgan judicial corresponent per sol·licitar l'accés. .

> Us adjuntem una breu guia del funcionament d'aquest nou servei. Pareu si us plau especial atenció a les consideracions que figuren al final del document.