Novetat en el procediment de sol·licitud de protecció internacional

Nota informativa de l'Oficina d'Estrangers de Barcelona: Novetat en el procediment de sol·licitud de protecció internacional

Els informem que a partir del pròxim dia 13 de gener de 2020 la iniciació de procediments de sol·licitud de protecció internacional a Barcelona es realitzarà amb cita prèvia. No serà possible a partir de la data esmentada iniciar aquest tipus de procediments sense cita prèvia.

El dia 9 de gener a les 9 del matí es posaran cites a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html 

Per a reservar cita per a aquest tràmit, després de seleccionar-se la província de Barcelona, i clicar el botó ACCEPTAR, haurà de seleccionar-se el tràmit POLICIA – SOL·LICITUD ASIL.

A partir del dia 13 de gener s'afegiran noves cites per a aquest tràmit en la web en dilluns alterns, a les 9 del matí.