eJustícia i LexNet

L'accés a eJustícia i Lexnet es pot accedir amb Certificació Digital de l'Advocacia (targeta ACA). L'ICAVOR ofereix a tots els col·legiats i col·legiades el Certificat Digital expedit per l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia (ACA), un sistema a través del qual és possible garantir la identitat de l'autor d'un missatge o transacció electrònica.

Amb el certificat digital ACA podreu fer tràmits administratius, garantir la identitat i condició d'advocat/da, així com la confidencialitat dels missatges enviats per correu electrònic o en format PDF i accedir a serveis telemàtics de l'advocacia com sol·licitud de passis de presons , conciliacions telemàtiques, AEAT, FOGASA, entre d'altres. 

Extranet del professional (e-justícia.cat)

Mitjançant el certificat digital de l'Advocacia ACA podeu accedir al portal del professional e-eJustícia. Quines gestions podeu fer?

+ Accediu a vídeos i manuals

+ Accediu als Certificats de disponibilitat

+ ACCEDIU a eJusticia

LexNet

LexNET és una eina de comunicació desenvolupada pel Ministeri de Justícia per advocats. (Recordeu que són per temes de fora de Catalunya).

+ Mapa d'implantació territorial LexNet

+Accediu Guies i manuals Lexnet

+ Accediu Justificants Lexnet

+ Accediu a Lexnet