Oberta la inscripció el mòdul Postgrau en litigació en Dret Penal.

 

Ja està en marxa el Postgrau de Litigació 2018 a l'ICAVOR. En breu, s'inicia el mòdul de litigació penal el qual habilita per accedir al torn d'ofici. Aprofita aquesta oportunitat. Ja està obert el termini per inscriure-t'hi.

Dates: Inici: 04/10/2018 – Finalització: 21/02/2019.

Hores lectives: 87h

Horari: Dimarts i Dijous de 18h a 20:30h

Lloc: C/ Llevant, 2 – Granollers

Preu: 1.100€

Habilita pel torn d'ofici de penal.

Continguts:

• Presentació especialitat. Iniciació procedimient penal.
• Denuncia i querella.
• Diligències d´investigació i instrucció.
• Escrits de defensa, circumstàncies modificatives, judicis ràpids.
• Pràctiques escrits de defensa i calificació (I, II i III).
• Estratègies de l´advocat davant del judici. Teoria judici oral.
• Simulació/pràctiques judici oral ( proves, desenvolupament del judici).
• Pràctiques judici oral, conformitats. Certificació full històric penal.
• Pràctiques judici oral, conformitats. Certificació full històric penal. Pràctiques judici oral.assistència a vistes -matí.
• Pràctiques P.Abreujat I i II.
• Contingut sentencia, subsanació errades i complementació.
• Dosimetría penal i individualització de les penes.
• Recursos contra sentències i interlocutòries.
• Pràctiques recursos.
• Compareixença art. 798 y 544 LECrim.
• Pràctiques judicis ràpids. Compareixença art. 798 i 544 LECrim.
• Execució de sentències.Suspensió ( i substitució causes anteriors L.O. 1/2015).
• Pràctiques d´execució de sentències.
• Pràctiques de delictes lleus. Antecedents penals. Reincidència. Posibilitat de "compensar " amb circunstàncies atenuants. Execució de sentencia.Penitenciari.
• Simulació/pràctica de P.Abreujat VIDO.
• Pràctica de P.Abreujat Lesions.
• Pràctica P.Abreujat Patrimonial.
• Pràctica P.Abreujat S.Vial.
• Simulació/Pràctica Estafa/apropiació indeguda.