Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Postgrau en Litigació i Pràctica Jurídica. Curs acadèmic 2016 / 2017

Oberta matrícula Postgrau en Litigació curs acadèmic 2016 / 2017

 


DESCARREGA LA BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

Amb la entrada en vigor de la Llei i del reglament d'accés a les Professions d'advocat i Procurador; la majoria d'Escoles de Pràctica Jurídica han signat convenis amb diferents Universitats per tal d'organitzar el Màster d'accés per tal de tenir una mínima implicació en la formació dels nous advocats.

Si bé, amb la regulació actual, la funció de formació inicial de les EPJ en vers als nous advocats que fins ara coneixíem ha desaparegut. El nostre Col·legi d'Advocats de Granollers, amb el convenciment que la formació inicial dels advocats ha de ser impartida per advocats i professionals del món de la judicatura, ha reformulat el curs en forma de Postgrau i en mòduls d'especialització habilitadors pel torn d'ofici, de manera que els nous advocats disposin de les eines i les nocions suficients per poder defensar qualsevol assumpte legal.

PER QUÈ FER AQUESTS CURSOS?

L'Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers està homologada pel Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) i pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC), amb una experiència en formació dels nous advocats de més de 20 anys.

La EPJ és on el graduat o llicenciat en Dret pot assolir les habilitats i competències fonamentals per l'exercici de l'Advocacia. Són cursos que van destinats als professionals que vulguin obtenir una pràctica efectiva de la matèria en qüestió , inclús serveix per aquells advocats professionals que volen reciclar els seus coneixements.

Els coneixements que s'assoleixen a les Facultats de Dret estan orientats a la formació de juristes en general i no poden oferir la formació pròpia de cadascuna de les professions jurídiques. Per aquest motiu l'Escola de Pràctica Jurídica de l'ICA Granollers, imparteix aquests cursos entenent que la millor metodologia formativa és aquella que posa l'advocat en contacte amb la realitat professional.

Cal dir que el professorat de l'EPJ està conformada majoritàriament per advocats en exercici així com Jutges, Magistrats, Fiscals, etc- que utilitzen i fomenten, com a metodologia per a l'aprenentatge de la professió, el treball de l'alumne en casos pràctics reals, simulacions de judicis i amb la possibilitat de realitzar sortides a Institucions.

COM SÓN AQUESTS CURSOS?

Els alumnes treballen sobre supòsits reals, intervenen en simulacions de judicis a les aules, realitzen visites in situ en seu judicial, visiones judicis i estudien expedients judicial; així mateix realitzen simulacions a l'Escola Judicial amb alumnes d'altres Escoles o Universitats. Per tant, la formació a la nostra Escola inclou sessions teòric-pràctica en litigació i de pràctiques externes

El curs té per objecte una formació específica en litigació i que donen accés al torns d'ofici generals posterior a l'obtenció del títol professional d'advocat.

Els torns especialitzats de menors, VIDO, estrangeria i Penitenciaria impartits pel CICAC seran impartits quan aquest organisme els organitzi.

El Postgrau en Litigació es divideix en les següents especialitats:

A) Litigació civil
B) Litigació penal
C) Litigació família
D) Litigació laboral
E) Litigació contenciós-administratiu
F) Litigació mercantil
G) Mòdul general – obligatori sempre -

Es dona la possibilitat de fer les especialitzacions de manera independent.

AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació establert en el Postgrau de litigació pel curs acadèmic 2016 – 2017, és el sistema d'avaluació continuada.

Cada coordinador establirà el número de pràctiques pertinents en el seu mòdul d'especialització, seguint els següents criteris generals:

- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen (30% examen escrit, 30% examen oral)*

*es necessari obtenir en aquests exàmens una nota mínima de 4.
En el cas que de no superar l'avaluació, caldrà repetir el mòdul el curs acadèmic següent.

ASSISTÈNCIA

Per poder superar el mòdul un dels requisits indispensables és l'assistència. És per això que per poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80% d'assistència a les classes. Les faltes justificades no podran comptabilitzar-se com a assistència.

CALENDARI

Sessió Informativa: 6 de septembre a les 18.30h
Acte inaugural: 15 de setembre a les 18.30 h
Mòdul general: del 19 de setembre al 5 d'octubre de 2016 (11 sessions)
Mòdul d'especialització penal: del 06 d'octubre de 2016 al 28 de febrer de 2017 (35 sessions)
Mòdul d'especialització contenciós-administratiu: del 10 d'octubre al 16 de novembre 2016 (11 sessions)
Mòdul d'especialització mercantil: del 21 de novembre de 2016 al 9 de gener de 2017 (11 sessions)
Mòdul d'especialització laboral: del 11 de gener de 2016 al 15 de març de 2017 (19 sessions)
Mòdul d'especialització civil: del 2 de març al 18 de juliol de 2017 (37 sessions)
Mòdul d'especialització família: del 29 de març al 19 de juny de 2017 (23 sessions)

EXAMENS

7 d'octubre de 2016 a les 10:00h: Examen mòdul general
18 de novembre de 2016 a les 09:00h: Examen escrit litigació contenciós-administratiu
25 de novembre de 2016 a les 09:00h: Examen oral litigació contenciós-administratiu
3 de març de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació penal
10 de març de 2017 a les 09:00h: Examen oral litigació penal
13 de gener de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació mercantil
20 de gener de 2017 a les 09:00h: Examen oral litigació mercantil
17 de març de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació laboral
20 de març de 2017 a les 18:30h: Examen oral litigació laboral
30 de juny de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació família
07 de juliol de 2017 a les 09:00h: Examen oral litigació família
20 de juliol de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació civil
24 de juliol de 2017 a les 09:00h: Examen oral litigació civil

PREUS

A).- Mòdul general .....................................250€
B).- Litigació penal ...................................1.000€
C).- Litigació contenciós-administratiu.......350€
D).- Litigació mercantil ...............................350€
E).- Litigació laboral ...................................500€
F).- Litigació civil......................................1.000€
G).-Litigació família ....................................650€

- Taxes per drets d'examen (per mòdul): 40€

Preu especial pel curs sencer: 3.485€

Els drets d'inscripció inclouen el material, fotocòpies, inscripció a conferències, seminaris i assegurança. Queden excloses les despeses de desplaçaments i la visita als diferents llocs on és realitzin les pràctiques jurídiques.

ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS

Inscripcions obertes a partir del 26 de juliol de 2016.

Per la realització de cada mòdul es requereix un mínim de 6 alumnes

Els alumnes que es matriculin en tots els mòduls, se'ls bonificarà amb un 50% dels drets d'inscripció per als cursos homologats organitzats pel CICAC (curs menors, curs estrangeria, curs VIDO i del curs Penitenciari) que habiliten pel torn d'ofici corresponent.

Els alumnes que realitzin el mòdul penal, podran inscriure's a unes practiques remunerades per l'empresa SAVO, S.A.

Granollers, juliol de 2016

Mª Carmen Martínez
Director EPJ ICA Granollers

Descarrega la butlleta d'inscripció 

 

 

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H