Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Mòdul d'especialització laboral .Postgrau en Litigació curs acadèmic 2016 / 2017

Mòdul d'especialització laboral .Postgrau en Litigació curs acadèmic 2016 / 2017

 

Direcció Postgrau
Mª Carmen Martínez Hinarejos

Coordinació Mòdul:
Matilde Gonzalo Lopez

Presentació de la matèria

Dret del treball i la Seguretat Social, amb els continguts que s'assenyalen en l'apartat "continguts".

Objectius a assolir

Aprofundir en el coneixement teòric de la matèria que composa el programa i obtenir els coneixements pràctics necessaris per tal de poder dirigir accions i procediments en matèria laboral, defensant els interessos que li siguin encomanats.

Continguts

I.- La relació laboral. Contingut del Contracte laboral. Contractació laboral.

El Salari. Confecció de nòmines.
Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Classificació professional.
Modificacions substancials de les condicions laborals.
Mobilitat funcional i geogràfica.
Temps de treball: Jornada (llicències i permisos).
Règim disciplinari i sancions.
Extinció de la relació laboral: art.50, 51, 52 y 54 E.T.
La representació col·lectiva. La negociació col·lectiva y els convenis col·lectius.
Conflictes Col·lectius i Tutela de Drets Fonamentals.
Dret Sindical.

II.- Seguretat Social.

Incapacitat temporal i permanent: Càlcul de prestacions.
Prestacions d'Atur.
Jubilació, mort i supervivència.

Els accidents de treball: Recàrrec de prestacions.

III.- Procediment laboral.

Conciliació prèvia.
El procediment ordinari. Demanda procediment monitori.
Recursos.
Execució de sentencies.


IV.- El Fons de Garantia Salarial.

Càlcul de prestacions.

Lloc i dies d' impartició:

Les classes del Postgrau en Litigació, Mòdul Mercantil es portaran a terme a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers ( Carrer Llevant, 2 08402 Granollers)

Calendari

Mòdul d'especialització laboral: del 11 de gener de 2016 al 15 de març de 2017 (19 sessions)
Dilluns i dimecres de 18.00 a 21.00h

Exàmens

17 de març de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació laboral
20 de març de 2017 a les 18:30h: Examen oral litigació laboral

Pràctiques

Els alumnes realitzaran durant les classes treballs relacionats amb la matèria que hauran d'entregar degudament resolts.

A més assistirem a diferents simulacres de judici a la Seu dels Jutjats de Granollers amb assistència dels Jutges del Social que hi assistiran a les dates de la seva realització.

Avaluació

Sistema:

El sistema d'avaluació establert en el Mòdul d'especialització laboral del Postgrau de litigació pel curs acadèmic 2016 – 2017, és el sistema d'avaluació continuada.

Els percentatges generals establerts són els següents:
- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen (30% examen escrit, 30% examen oral)*

*es necessari treure en aquests exàmens una nota mínima de 4.

Assistència: Per poder superar el mòdul un dels requisits indispensables és l'assistència. És per això que per poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80% d'assistència a les classes. Les faltes justificades no podran comptabilitzar-se com a assistència.

Criteris:

La prova escrita consistirà en la redacció d'escrits tant de procediment com d'aplicació del dret substantiu (cartes d'acomiadament, sanció, etc.) També en l'exercici escrit de càlculs sobre salaris i/o indemnitzacions practicats a classe.

La prova oral consistirà en la preparació d'un cas i exposició d'una de les parts processals en litigi.

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H