Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Mòdul d'especialització Mercantil. Postgrau en Litigació curs acadèmic 2016 / 2017

Mòdul d'especialització Mercantil. Postgrau en Litigació curs acadèmic 2016 / 2017

Direcció Postgrau
Mª Carmen Martínez Hinarejos

Coordinació Mòdul Mercantil
Alex Sanahuja Garcia

Presentació de la matèria

Anàlisi de la vessant més pràctica del dret mercantil, especialment de matèries com societari, contractual e insolvències, sense deixar de banda el repàs dels necessaris coneixements teòrics que porten aparellats. 

Objectius a assolir

Obtenir una base sòlida de les matèries més recurrents en l'àmbit mercantil, basat en l'estudi de casos pràctics.

Preu

350 €

Continguts

- Estructures jurídiques (tipus societaris, empresaris, persona física)
- Contractació mercantil (contractes tipus i negociació bàsica)
- Defensa dels consumidors (Condicions generals de contractació i efectes a la pràctica)
- Insolvència de persona física i jurídica
- Signes distintius a les empreses (diferències entre ells i supòsits de conflicte)
- Acords socials (presa d'acords a les societats i a la seva impugnació)

Lloc i dies d' impartició:

Les classes del Postgrau en Litigació, Mòdul Mercantil es portaran a terme a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers ( Carrer Llevant, 2 08402 Granollers)

Calendari

Mòdul d'especialització mercantil: del 28 de març fins el  9 de maig (11 sessions) 33 hores.  

Horari:

Dimarts i dijous de 18.00 a 21.00h

Exàmens

12 demaig de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació mercantil
19  de maig de 2017 a les 09:00h: Examen oral litigació mercantil

Pràctiques

Pràctiques als jutjats del mercantil de Barcelona.

Sota la direcció del jutge titular, es farà una revisió dels casos a jutjar aquell mati i, tot seguit, es podrà assistir a la vista com a públic. En acabar la vista, si es possible, es farà un petit canvi d'impressions amb el jutge d'acord amb l'ocorregut en l'acte del judici.

Avaluació

Sistema:

El sistema d'avaluació establert en el Mòdul d'especialització MERCANTIL del Postgrau de litigació pel curs acadèmic 2016 – 2017, és el sistema d'avaluació continuada.

Els percentatges generals establerts són els següents:
- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen (30% examen escrit, 30% examen oral) )*

*es necessari obtenir en aquests exàmens una nota mínima de 4.

Assistència: Per poder superar el mòdul un dels requisits indispensables és l'assistència. És per això que per poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80% d'assistència a les classes.

Criteris

La prova escrita consistirà en la resolució d'un cas pràctic relacionat amb les matèries explicades a classe, on l'alumne podrà tenir a la seva disposició la legislació, normativa i altres textos legals que tingui per convenient.

La prova oral consistirà en l'exposició pública d'un cas pràctic relacionat amb les matèries explicades a classe, seguint els paràmetres que es fixaran oportunament. L'examinador, en funció del desenvolupament del alumne, podrà anar introduint qüestions i/o fer preguntes sobre la marxa en relació al cas concret.

Textos legals i bibliografia recomanada

Llei de Societats de Capital
Codi de Comerç
Reglament del Registre Mercantil
Legislació sectorial
Jurisprudència relacionada amb cada cas.

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H