ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Mòdul d'especialització laboral 2017/2018

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Més informació 93 879 26 03  o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulteu horari d'estiu 

Postgrau en Litigació curs acadèmic 2017 / 2018:  Mòdul d'especialització laboral.

Direcció Postgrau
Mª Carmen Martínez Hinarejos

Coordinació Mòdul:
Matilde Gonzalo Lopez

Presentació de la matèria:

Dret del treball i la Seguretat Social, amb els continguts que s'assenyalen en l'apartat "continguts".

Objectius a assolir: 

Aprofundir en el coneixement teòric de la matèria que composa el programa i obtenir els coneixements pràctics necessaris per tal de poder dirigir accions i procediments en matèria laboral, defensant els interessos que li siguin encomanats.

Continguts: 

I.- La relació laboral. Contingut del Contracte laboral. Contractació laboral.

 • El Salari. Confecció de nòmines.
 • Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Classificació professional.
 • Modificacions substancials de les condicions laborals.
 • Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Temps de treball: Jornada (llicències i permisos).
 • Règim disciplinari i sancions.
 • Extinció de la relació laboral: art.50, 51, 52 y 54 E.T.
 • La representació col·lectiva. La negociació col·lectiva y els convenis col·lectius.
 • Conflictes Col·lectius i Tutela de Drets Fonamentals.
 • Dret Sindical.

II.- Seguretat Social:

 • Incapacitat temporal i permanent: Càlcul de prestacions.
 • Prestacions d'Atur.
 • Jubilació, mort i supervivència.
 • Els accidents de treball: Recàrrec de prestacions.

III.- La Inspecció de Treball:

 • Denúncia.
 • Procediment.
 • Recursos.

IV.- Procediment laboral:

 • Conciliació prèvia.
 • El procediment ordinari. Demanda procediment monitori.
 • Recursos.
 • Execució de sentencies.

V.- El Fons de Garantia Salarial.

 • Càlcul de prestacions.

Lloc i dies d' impartició:

Les classes del Postgrau en Litigació, Mòdul Mercantil es portaran a terme a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers ( Carrer Llevant, 2 08402 Granollers)

Calendari: 

Mòdul d'especialització laboral: del 18 de desembre de 2017 al 5 de març de 2018
(55 hores) 19 sessions

Exàmens: 

9 de març de 2018 a les 09:30h: Examen escrit litigació laboral
16 de març de 2018 a les 09:30h: Examen oral litigació laboral

Pràctiques: 

Els alumnes realitzaran durant les classes treballs relacionats amb la matèria que hauran d'entregar degudament resolts.

A més assistirem a diferents simulacres de judici a la Seu dels Jutjats de Granollers amb assistència dels Jutges del Social que hi assistiran a les dates de la seva realització.

Avaluació: 

Sistema:

El sistema d'avaluació establert en el Mòdul d'especialització laboral del Postgrau de litigació pel curs acadèmic 2017 – 2018, és el sistema d'avaluació continuada.

Els percentatges generals establerts són els següents:
- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen (30% examen escrit, 30% examen oral)*

*es necessari treure en aquests exàmens una nota mínima de 4.

Assistència:

Per poder superar el mòdul un dels requisits indispensables és l'assistència. És per això que per poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80% d'assistència a les classes. Les faltes justificades no podran comptabilitzar-se com a assistència.

Criteris:

La prova escrita consistirà en la redacció d'escrits tant de procediment com d'aplicació del dret substantiu (cartes d'acomiadament, sanció, etc.) També en l'exercici escrit de càlculs sobre salaris i/o indemnitzacions practicats a classe.

La prova oral consistirà en la preparació d'un cas i exposició d'una de les parts processals en litigi.

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Més informació 93 879 26 03  o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulteu horari d'estiu

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H