Conferència: la Llei 3/2017 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya

El dia 15 de febrer de 2017 es va publica al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la Llei del llibre sisè amb què es va donar un pas per completar el Codi Civil Llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, que culmina la codificació del dret civil català.

 

 

 

En la conferencia es tractarà el règim de compravenda, la permuta, el mandat i les implicacions envers la jurisdicció voluntària. A càrrec de Francisco Manuel Echeverria Summers, Doctor en Dret i vocal de la Secció d' Obligacions i Contractes de la Comissió General de Codificació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Dimarts 14 de març

Horari: De 18.30 a 20.00h

Ponent:

Francisco Manuel Echeverria Summers. Doctor en Dret i vocal de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió General de Codificació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Lloc: Seu ICAVOR. Carrer Llevant 08402 Granollers

Preu:

Col·legiats ICAVOR. 10€

No Col·legiats ICAVOR. 20€

Informació relacionada:  LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. (DOGC núm. 7314 del 22 de febrer de 2017)

Inscripcions: