Conferència Dret Esportiu: " La normativa específica en matèria esportiva"

Conferència Dret Esportiu: " La normativa específica en matèria esportiva". 20 d'abril de18h-19h.

 

 

Ponent: Sra. Montserrat Segura i Castell. Responsable de l'àrea de normativa jurídica i inspecció de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

Lloc: seu del Col·legi d'Advocats de Granollers. Carrer Llevant núm. 2

Data: 20 d'abril de 18.00 a 19.00h

Preu:

Temari: 

Introducció: L'Ordenament jurídic esportiu de caràcter públic

Competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria esportiva. L'Administració esportiva.

Les dues grans Lleis de l'esport a Catalunya:

• Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/200, de 31 de juliol
• Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, modificada per Llei 7/2015, de 22 de maig

Aproximació al desplegament reglamentari dels Decrets que regulen diversos àmbits dins l'ordenació de l'esport a Catalunya:

• Associacionisme esportiu
• Esport d'alt nivell
• Jurisdicció esportiva
• Violència i dopatge a l'esport
• Esport al medi natural

Fes la teva inscripció: 

Conferència Dret Esportiu. 

 

“ La normativa específica en matèria esportiva”

 

A  càrrec de la Sra. Montserrat Segura i Castell. Responsable de l’àrea de normativa jurídica i inspecció de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

20 d’abril de 18.00 a 19.00h

 

 

- Text reforç llei de l’esport.

- Les grans lleis de l’esport.

- Llei d’exercici de professions.

- Entitats esportives.

- Decrets específics.