Apunta’t al nou Curs de dret de la circulació i accidents de trànsit

Analitzaràs el dret de la circulació des de totes les perspectives civil, penal, administratiu, i aprofundiràs en el sistema de valoració de danys, la pericial mèdica i els procediments judicials civils relacionats. Un interessant programa amb 24 hores de formació per oferir-te uns complerts coneixements sobre el dret de la circulació.

Durada: Del 16 de maig al 1 de Juny del 2017

Horari: Dimarts i dijous de 16 a 20 hores

Total 24 hores

PREU INSCRIPCIÓ:

Col·legiats ICAVOR 145€
Col·legiats d'altres ICA 185€
Associats 290€
No Col·legiats 385€

PROGRAMA

1 sessió 16 de maig

LA CIRCULACIÓ I ASSEGURANÇA. 2 hores

L' accident de trànsit. Assegurança obligatòria i voluntària de la responsabilitat civil de l'automòbil. Convenis del sector assegurador per a la gestió dels sinistres: danys materials (CICOS, CIDE, ASCIDE) i assistència sanitària (TIREA-CAS). Assegurances concurrents: accidents del conductor i ocupants, reclamació de danys, assistència sanitària i defensa jurídica. El Consorcio de Compensación de Seguros.
Ponent: Maria Eugenia Pons Gironella. Advocada

DILIGÈNCIES POLICIALS I RECONSTRUCCIÓ DE L'ACCIDENT. 2 hores

Criteris d'intervenció policial en l'actual context de l'accident de trànsit. Metodologia en la recepció de dades i l'elaboració de la reconstrucció de l'accident. Diligències policials relacionades amb els delictes dins l'àmbit de la circulació. Metodologia de la prova d'alcoholèmia i consum de substàncies psicotròpiques.
Ponent: Francisco Cermeron Despuig, Sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, Cap de l'àrea Central d'Investigació d'Accidents.

2 sessió. 18 de maig

DRET ADMINISTRATIU DE LA CIRCULACIÓ 4 hores

Normativa bàsica de la circulació. El carnet per punts. Distinció entre les infraccions administratives i els diversos tipus delictius, amb especial significació a la conducció influïda per alcohol o drogues i la negativa a sotmetre's a les proves. Règim jurídic del principi non bis in idem en relació a les infraccions penals. El concepte d'autoritat respecte a la denuncia i la sanció. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en l'àmbit de la circulació de vehicles a motor. Procediment administratiu i contenciós. Règim de recursos. Jurisprudència i casos pràctics.
Ponent: Eva Maria Fernandez. Advocada de l'Estat a Barcelona.

3 sessió. 23 de maig

DRET PENAL DE LA CIRCULACIÓ 4 hores

Delictes relacionats amb la circulació. Alcoholèmia, drogues i omissió deure de socórrer. Tractament processal i jurisprudencial dels nous delictes comesos com a conseqüència d'un accident de trànsit: les noves imprudències punibles. Criteris per a l'admissió de denúncies i instrucció de la causa. Jurisprudència. La valoració i possibilitat de contradicció del dictamen Mèdic Forense. Arxiu de la causa i dictat del Títol de quantia màxima: requisits i tractament. Diferències entre imprudència greu, lleu i no punible en l'àmbit de la circulació
Ponent: Joan Coromina Lozano. Magistrat jutge del Jutjat d'Instrucció núm. 5 de Mataró. Pendent de confirmació

4 sessió. 25 de maig

RESPONSABILITAT CIVIL DE LA CIRCULACIÓ. 4 hores

Títol generador de responsabilitat: Ex delicte, Culpa o Risc. Tractament jurisprudencial de la culpa (exclusiva o compartida) en l’àmbit de la circulació i visió pràctica de la nova regulació en de la responsabilitat dels menors de 14 anys i les persones privades de culpa civil a la Llei 35/15, 22.09. Possibilitat de diferent quantificació, en funció del títol generador (culpa rellevant). Aplicació a l’àmbit del dret de la Circulació del principi de la reparació íntegra en virtut de la jurisprudència del TC i TS. Prescripció civil a Catalunya.
Pendent de confirmació

5 sessió. 30 de maig

EL SISTEMA DE VALORACIÓ DEL DANY PERSONAL. 4 hores

Principis i Disposicions Generals del Sistema. Conceptes i definicions. Subjectes perjudicats. Regles per a la valoració de les indemnitzacions per causa de mort. Perjudici personal bàsic i particular. El perjudici patrimonial: dany emergent i lucre cessant. Regles per a la valoració de les indemnitzacions per seqüeles. Perjudici personal bàsic i particular. Regles per a la valoració de les indemnitzacions per lesions temporals. Casos pràctics. Càlculs actuarials del lucre cessant i el dany emergent. Excepcions als supòsits i càlculs previstos a les taules de la Llei 35/15.
Ponent: Angeles Martínez Jiménez. Advocada

6 sessió. 1 de juny

LA PERICIAL MÈDICA DE VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL 2 hores

Aspectes generals de la pericial mèdica de valoració del dany. Metodologia de la pericial. Valoració i relació de causalitat. Requisits de la pericial mèdica del gran lesionat
Ponent: Víctor Zurriaga Bertolín. President de l’Associació Catalano-Balear de Valoració del Dany Corporal. Màster en Valoració del Dany Corporal i Medicina d’Assegurances. Metge

PROCEDIMENTS JUDICIALS CIVILS. 2 hores

Judici Verbal, Ordinari i el d’Execució de la Interlocutòria de Quantia Màxima: naturalesa del títol; problemes de competència i tramitació; motius d’oposició formals i motius d’oposició materials. Criteris per a la celebració de la vista. Requisits i límits per a la imposició dels interessos de l’art. 20 de la llei de Contracte d’Assegurança. Jurisprudència i casuística.
Ponent pendent de confirmació

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ: