Curs sobre Coordinació i pla de parentalitat en la mediació familiar

Curs sobre Coordinació i pla de parentalitat en la mediació familiar

 

 

INTRODUCCIÓ

Mitjançant el Pla de Parentalitat es cohesionen els articles que regulen la cura dels fills en els processos de crisi familiars i la manera en que ambdós progenitors volen exercir les responsabilitats parentals.

En aquest curs s'analitza l'origen del Pla de Parentalitat i la finalitat que persegueix, per entendre l' utilitat de l' instrument i la voluntat del legislador a l'hora d'introduir-lo.

TEMARI

1. Significat del Pla de Parentalitat
2. Orígens i finalitat: interès superior del menor.
3. Normativa que regula el Pla de Parentalitat.
4. Elaboració del Pla de Parentalitat.
5. Implicació dels progenitors en l'elaboració. El compromís.
6. La Mediació.
7. El contingut del Pla de Parentalitat.
8. Qüestions relatives a la guarda.
9. Qüestions relatives a l'exercici de la potestat parental.
10. Clàusula de tancament.
11. Qüestions processals relacionades amb el Pla de Parentalitat
12. Coordinació per supòsits de l'incompliment del pla de parentalitat

CALENDARI

Durada: 12 hores
Dates: 11, 13 i 18 de desembre
Horari: Dilluns i dimecres 16.00 a 20 hores
Aquest curs és vàlid per al còmput de 12 hores de la formació continuada dels mediadors del Centre de Mediació de Catalunya en modalitat presencial

AVALUACIÓ

L'assistència al 80% de les hores lectives dóna dret a obtenir el certificat d'aprofitament.

EQUIP DOCENT

M. Carme Aregall Romeu, Advocada, mediadora i coordinadora parental Generalitat de Catalunya.
Natalia Ferré i Giró, Tècnica del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya. Advocada mediadora ADDO Conflict Resolution

IMPORT

• Col·legiats ICAVOR 75€
• Col·legiats d'altres ICA 95 €
• Associats 150€
• No Col·legiats 200€

INSCRIPCIONS