Jornada pràctica sobre la Llei de Jurisdicció voluntària.

 

Nova Jornada Pràctica  sobre la Llei de Jurisdicció Voluntària. 1 de febrer.  




Data: 1 de febrer 2018
Horari: 16h a 20h
Hores: 4h

Preu:

Col·legiats ICAVOR 40€
Col·legiats d'altres ICA 60€
Associats 80€
No Col·legiats 100€

Certificat d'assistència

Formadors:

Àngel Serrano de Nicolás. Notari, Doctor en Dret i Professor associat de la UPF.
Vicente Pérez Daudí. Advocat i professor titulat de Dret Processal de la UB.

Temari:

Aspectes successoris de la nova regulació de la Jurisdicció Voluntària des del punt de vista notarial.
Aplicació pràctica de la Llei de jurisdicció voluntària en familia.

Formulari d'inscripció: