Seminari oposició al declaratiu hipotecari

Nou seminari oposició al declaratiu hipotecari. Anàlisi de la STS de 14 de desembre de 2017 IRPH i de la Interlocutòria plantejada pel JPI 38 BCN al TJUE sobre possible abusivitat IRPH.

 

 

Temari:
La oposició al declaratiu ordinari vers l'execució hipotecària.
Anàlisi de la STS de 14 de desembre de 2017 IRPH i de la Interlocutòria plantejada pel JPI 38 BCN al TJUE sobre possible abusivitat IRPH.

Dia: Dimecres, 21 de març 2018.
Durada: 4h
Horari: De 16h a 20h

Lloc: Seu ICAVOR. Carrer Llevant 08402 Granollers

Ponents:

Il·lm Sr. Magistrat Jutge Guillem Soler. Magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Barcelona.
Sra. Verónica Dávalos. Advocada Civilista. Vocal Comissió Normativa Icab. 

Preu:

Presencial Col·legiats ICAVOR: 25€
Presencial Col·legiats d'altres ICA: 35€
Presencial Associats: 35€
Videoconferència / Videostreaming: 25€
No Col·legiats: 60€

INSCRIPCIONS: