Postgrau en Data Protection Officer (DPO) Delegat de protecció de dades

Programa Formatiu per implementar professionalment la figura del Data Protection Officer segons l'esquema de certificació de l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Possibilitat de fraccionar el pagament en 4 parts.

Inici el 22 d'octubre. 

PROGRMA

Domini 1 Normativa general de protecció de dades

1.1. Context normatiu.
1.2. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Fonaments.
1.3. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. principis
1.4. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. legitimació
1.5. Drets dels individus.
1.6. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. mesures de compliment.
1.7. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. responsabilitat proactiva.
1.8. El Reglament Europeu de Protecció de dades. Delegats de Protecció de Dades (DPD, DPO o Data Privacy Officer).
1.9. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. transferències internacionals de dades
1.10. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Les autoritats de control.
1.11. Directrius d'interpretació del RGPD.
1.12. Normatives sectorials afectades per la protecció de dades.
1.13. Normativa espanyola amb implicacions en protecció de dades.
1.14. Normativa europea amb implicacions en protecció de dades.

Domini 2 Responsabilitat Activa

2.1. Anàlisi i gestió de riscos dels tractaments de dades personals.
2.2. Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos.
2.3. Programa de compliment de Protecció de Dades i Seguretat a una organització.
2.4. Seguretat de la informació.
2.5. Avaluació d'Impacte de Protecció de Dades "EIPD".

Domini 3 Tècniques per a garantir el compliment de la normativa de PP.DD i altres coneixements

3.1. L'auditoria de protecció de dades.
3.2. Auditoria de Sistemes d'Informació.
3.3. La gestió de la seguretat dels tractaments.
3.4. Altres coneixements (Cloud computin, big data, blockchain...)

METODOLOGIA

Formació presencial i online a través a l'Aula Virtual amb contingut ofimàtic i multimèdia.

CALENDARI

Durada: 180 hores, de les quals 108 hores online tutoritzada i 72 hores presencials (dilluns i dimecres). 
Dates: Inici 22 d' Octubre 2018 – Fi Desembre/Gener 2019.
Horari: de 16,00h a 20h. (part presencial)

DOCENTS

Sra. Cristina Ribas i Casademont. Advocada especialista en protecció de dades

Sr. David Muñoz de los Reyes. Advocat i professor de propietat intel·lectual i privacitat

Sr. Xavier Fuertes Guevara. Llicenciat en dret i expert en innovació d'empreses.

Sr. Genís Margarit i Contel. Enginyer de Telecomunicacions.

IMPORT

Preu Col·legiats ICAVOR 1.190€.

Preu 1.500€ 

Possibilitat de pagament en 4 parts. 

INSCRIPCIONS