Curs en Dret Civil Català: El Llibre VI del Codi Civil de Catalunya

 

Apunta't al nou Curs en Dret Civil Català: El Llibre VI del Codi Civil de Catalunya. Atenció!! Curs posposat

 


Dates: Curs posposat, en breu us informarem de les noves dates
Horari: de 16h a 20h
Durada: 20 hores

 

Lloc: Seu del Col·legi d'Advocats de Granollers. Carrer Llevant núm 2 de Granollers.

TEMARI

1. Compravenda de consum i compravenda a prova o assaig
2. Arres i condició resolutòria. Permuta, immoble en construcció i comunitat
3. Mandat i representació
4. Remeis del comprador i del venedor
5. La transmissió dels crèdits hipotecaris i el dret de retracte
6. Compravenda en general i obligacions del venedor
7. El requisit de la conformitat de l'objecte del contracte de compravenda
8. Contractes de contingut agrícola
9. Contractes aleatoris i custòdia del territori
10. Rescissió per lesió

PONENTS

Dra. Lídia Arnau, Professora Agregada de Dret civil de la Universitat de Barcelona.
Sr. Antonio Longo, Notari de Barcelona. Membre de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació.
Sr. Ángel Serrano, Notari. Doctor en Dret i Professor associat de la UPF.
Sra. Cristina Vallejo, Advocada. Sòcia Directora de VPG ABOGADOS SLP.
Sr. Josep Santdiumenge, Professor Titular de Dret Civil de la UPF.
Sr. Francisco Echeverría, Advocat. Director ECHEVERRIA & SUMMERS Abogados Asociados, SLP. Professor Associat de la Universitat de Barcelona
Sra. Mª Carmen Gete-Alonso, Catedràtica de Dret Civil de la UAB. Vocal de la Comissió de Codificació Civil.
Sr. Andrés Cosialls, Professor Contractat Doctor Titular del CUD. Doctor en Dret Agrari per la UdL. Magistrat Suplent de l'Audiència Provincial d'Osca.
Sr. Antoni Bosch, Notari. Doctor en Dret i professor de la Universitat Internacional de Catalunya.
Sra. Susana Ferrer, Advocada. Sòcia Coronas Advocats SLP

IMPORT

• Antics alumnes EPJ: 125€
• Col·legiats menys de 3 anys: 125€
• Col·legiats més de 3 anys: 150€
• Col·legiats CICAC: 190€
• Associats: 190€
• No col·legiats: 260€

INSCRIPCIONS: