Curs de Successions

 

Apunta't al nou Curs de Successions: El Llibre IV del Codi Civil de Catalunya.

TEMARI

1. Jurisdicció voluntària i interrogatio in iure
2. Formes testamentaries
3. Substitucions i fideïcomisos
4. Successió contractual i will substitutes
5. Llegats i marmessors
6. Reglament Successori Europeu
7. Principis successoris i la institució d'hereus
8. Acceptació I partició de la herència
9. Declaració d'hereus ab intestato i successió intestada
10. Dret fiscal successori

CALENDARI

Durada: 20 hores
Dates: 10, 11, 17, 18 i 25 de juny 2019. NOVES DATES!
Horari: de 16h a 20h

PONENTS

IMPORT

• Antics alumnes EPJ (fins a 3 anys): 125€
• Col·legiats menys de 3 anys: 125€
• Col·legiats més de 3 anys: 150€
• Col·legiats CICAC: 190€
• Associats: 190€
• No col·legiats: 260€

INSCRIPCIONS