I Jornades de fiscalitat

 

Apunta't a les I Jornades de Fiscalitat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers. 

 

LLOC: IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS. C/ Llevant 2, 08402 - Granollers

DATA:  Matí i tarda del dijous 26 de març, i matí del divendres 27 de març de 2020

CERTIFICAT: Es lliurarà certificat d'assistència a les persones inscrites interessades que hagin assistit presencialment al 80 per cent de les ponències.

PROGRAMA

DIJOUS 26 DE MARÇ

09:30 RECEPCIÓ DEL ASSISTENTS i INAUGURACIÓ de les Jornades.

Excm. Sr. Joan Martínez García, Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

Sra. Mª Carmen Martínez Hinarejos , Diputada de Formació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

10:00 PRIMERA PONÈNCIA:

Fiscalitat de les pensions en les crisis familiars: IRPF
Gemma Sala Valero. Advocada i Auditora de Comptes. Socia de Legal Barcelona
11:00 Debat

11:30 Pausa cafè

12:00 SEGONA PONÈNCIA

Fiscalitat de les dissolucions de condomini: Un visió pràctica de la qüestió. Especial incidència en les crisis familiars
Sr. Josep Guiu Badia, Advocat i Soci Brun i Guiu Advocats
13:00 Debat

16:00 TERCERA PONÈNCIA

Fiscalitat de la compravenda immobiliària: IVA/ITP i IRPF
Sra. Pilar Bel Barrio, Inspectora d'Hisenda de l'Estat

17:00 Debat

18:00 QUARTA PONÈNCIA

Fiscalitat de l'advocat: Obligacions tributàries i formals
Sr. Arturo Gasch Brosa, Inspector d'Hisenda de l'Estat. Cap de l'Equip Regional de Recaudació de la Delegació Especial de Catalunya de la AEAT

19:00 Debat

DIVENDRES 27 DE MARÇ

10:00 CINQUENA PONÈNCIA

Impost de successions: Visió general. Especial atenció a les donacions i préstecs familiars
Sra. Patricia Ebrat, Advocada Ebrat Abogados S.L.P.

11:00 Debat

11:30 Pausa cafè

12:00 SISENA PONÈNCIA

Tributació de les costes processals: IVA i retencions
Sr. Josep Guiu Badia, Advocat i Soci Brun i Guiu Advocats

13:00 Debat

13:30 CLOENDA

PREUS

COL·LEGIATS ICAVOR i integrants dels seus despatxos professionals
Jornades senceres........................................... 75€
COL·LEGIATS MENYS 3 ANYS........................50€
Antics alumnes EPJ (menys 3 anys).................50€
COL·LEGIATS CICAC.......................................90€
ASSOCIATS......................................................90€
NO COL·LEGIATS..........................................100€
Altres...............................................................125€
2 CONFERÈNCIES DIJOUS MATÍ.................. 30€
2 CONFERÈNCIES DIJOUS TARDA............... 30€
2 CONFERÈNCIES DIVENDRES MATÍ..... ..... 30€

FORMA DE PAGAMENT

Ingrés o transferència a favor del Col·legi d'Advocats de Granollers al compte corrent número: ES35-0081-0034-59-0002348042 del Banc de Sabadell indicant com a ref. Nom + I fiscalitat

INSCRIPCIONS