WEBINAR ICAVOR: Sentència 16/2021, de 28 de gener de 2021 del ple del TC, dictada en el recurs d'inconstitucionalitat 2577-2020

  

WEBINAR ICAVOR: Sentència 16/2021, de 28 de gener de 2021 del ple del Tribunal Constitucional, dictada en el recurs d'inconstitucionalitat 2577-2020.

 

 

Temari:

La recent Sentència 16/2021, de 28 de gener de 2021 del ple del Tribunal Constitucional, dictada en el recurs d'inconstitucionalitat 2577-2020, respecte dels Decrets-Llei del Govern de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a la vivienda, i 1/2020, de 21 de gener, en el qual es modifica l'anterior, i l'acord del Parlament de Catalunya de convalidació del Decret-LLei 1/2020, on s'acorda la nul·litat parcial dels preceptes que tipifiquen como a supòsit d'incompliment de la funció social de la propietat de la vivienda la seva desocupació permanent i estableixen mesures coactives pel seu compliment (STC 93/2015).

Horari: Dimecres 17 de març de les 17:00h a 18:30h

La retransmissió es realitzarà a través de la plataforma Zoom

Presentació: Sr. Joan Martínez, Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

Moderació: Sra. María del Carmen Martínez Hinarejos, Diputada de la Comissió de Formació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

Ponents:

Sra. Cristina Vallejo, Advocada i Diputada de Junta de l'ICAB

Sr. Jesús Sánchez, Advocat i Secretari de l'ICAB

Preu: Gratuït

Inscripció: https://zoom.us/meeting/register/tJYvcumvrTMrEtVTtUMajSMK0JieOwMJFgQc