Sentència TS: Aliments a favor de fills majors d'edat. Legitimació

 

Sentència del Tribunal Suprem del 29 de juliol de 2018, sobre aliments a favor de fills majors d'edat. Legitimació

 

Dades: 

Sentència del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Seu: Madrid
Secció: 1
Data: 29/06/2018
Núm. de Recurso: 3247/2017
Núm. de Resolució: 407/2018
Procedimient: Civil
Ponent: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
Tipus de resolució:  Sentència  

Resum:  Es manté la pensió compensatòria amb caràcter indefinit establerta a favor de l'esposa, donada la seva edat i el seu nul recorregut professional, unit a la reconeguda experiència empresarial del marit. Els progenitors solament poden demanar aliments per als fills majors d'edat que convisquin amb ells, la qual cosa no ocorre en aquest cas, en haver-se independitzat una de les filles. S'estima parcialment el recurs de cassació

Servei de Biblioteca ICAVOR #bibliotecaicavor

Descarregar sentència  [90 kb]