El Tribunal Suprem considera que la prova d'accés per a l'exercici de l'advocacia s'ha de fer només en castellà

El Tribunal Suprem considera que la prova d'accés per a l'exercici de l'advocacia s'ha de fer només en castellà. El Col·legi d'Advocats de Granollers es mostra disconforme i desaprova el contingut d'aquesta Sentència.

 

 

La secció sisena de la sala contenciós-administrativa del Tribunal Suprem ha dictat la Sentència en que avala que la prova d'accés per a l'exercici de l'advocacia es faci només en castellà.

El nostre Col·legi es mostra totalment disconforme amb el contingut d'aquesta Sentència perquè, en una clara mostra de manca de sensibilitat, dóna l'esquena a la realitat social i cultural existent a Catalunya, la cooficialitat del català al nostre país.

La Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia del Govern espanyol ha incomplert el seu compromís de fer la prova en català, que considerem que hauria de poder-se fer en les llengües cooficials, català i castellà en el nostre cas.

És inacceptable que els alumnes del màster de l'advocacia no puguin triar fer l'examen en català, prenent en consideració que l'any passat ja es va poder fer aquesta prova a Catalunya.

Atentament,

Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació