Millora del servei per facilitar còpies dels documents als advocats

Millora del servei per facilitar còpies dels documents als advocats el pla global de transformació iniciat per la Generalitat inclou un conjunt d'iniciatives per assolir els objectius d'estalvi, eficiència i modernització definits en el nou model TIC.

Benvolguts/des,

Us informem que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha iniciat un Pla global de transformació que, entre d'altres iniciatives, pretén oferir als advocats, procuradors i advocats de la Generalitat un servei d'obtenció de còpies dels documents que aquests professionals sol·licitin als òrgans judicials mitjançant el seu escaneig.

Aquesta iniciativa s'implantarà en diferents fases, la primera de les quals ja està operativa a la Ciutat de la Justícia i als partits Judicials de Balaguer i El Vendrell. Desprès, progressivament, s'anirà estenent a la resta del territori en dates encara pendents de planificar. Mitjançant aquestes mesures s'assoliran els següents objectius:

La gestió de les còpies es farà de la següent manera:

Granollers, 20 de juny de 2016

Atentament,
Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació