El CGAE recorrerà el requeriment efectuat per l'Agència Tributària al Consejo General del Poder Judicial.

El Consell General de l' Advocacia Espanyola (CGAE) recorrerà el requeriment efectuat per l'Agència Tributària al Consejo General del Poder Judicial.

Recentment us comunicàvem que el gabinet tècnic del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) havia accedit a la petició formulada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) d'informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en tots els procediments judicials durant els anys 2014, 2015 i 2016.

Doncs bé. La Comissió Permanent del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha acordat recórrer tant el requeriment que l'Agència Estatal d'Administració Tributària va efectuar al Consejo General del Poder Judicial, com l'acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, de data 20 de juliol, en el que s'autoritza els jutjats i tribunals a facilitar aquestes dades a l'AEAT.

Atentament,

RAMON IGNASI PALAU, Responsable de Comunicació

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93.879.26.03

+ Informació relacionada: Els òrgans judicials hauran de remetre a l'Agència Tributària la informació participació d'advocats de tots els procediments judicials dels anys 2014, 2015 i 2016.