Creació de dos nous jutjats de primera instància al partit judicial de Granollers

Creació de dos nous jutjats de primera instància al partit judicial de Granollers. El Ministeri de Justícia promulga el Reial Decret 902/2017, de 13 d'octubre, de creació de noranta tres jutjats i places judicials. 

 

Avui 17 d'octubre, entrarà en vigor el Reial decret 902/2017, que disposa la creació d'un total de noranta-tres unitats judicials que s'inclouen en la programació de desenvolupament de la planta judicial de 2017. La seva creació està justificada per la càrrega de treball dels òrgans judicials en funcionament, a fi d'aconseguir que la Justícia sigui més ràpida, diligent i eficaç, malgrat l'actual context econòmic de contenció de la despesa pública. Entre altres objectius, aquest Reial decret pretén concretar i adequar la planta judicial a les necessitats judicials existents. Doncs bé, ens plau informar-vos que a l'article 4 a) d'aquesta disposició es creen quaranta dos jutjats de primera instancia, dos d'ells a Granollers, els números 8 i 9.

Atentament,

RAMON IGNASI PALAU, Responsable de Comunicació