30 de juny entraran en funcionament els nous Jutjats 8 i 9 de Granollers

El dia 30 de juny de 2018 entraran en funcionament els Jutjats de Primera Instància números 8 i 9 de Granollers

Recentment us informàvem que el dia 17 d'octubre d'enguany va entrar en vigor el Reial Decret 902/2017, de creació de noranta-tres unitats judicials amb l'objecte de concretar i adequar la planta judicial a les necessitats judicials existents. En virtut de l'article 4 a) d'aquesta disposició, es creaven dos nous Jutjats de Primera Instància a Granollers, el 8 i el 9, que passaven de set a nou. Doncs bé, el 22 de desembre es va promulgar l'Ordre JUS/1.277/2017, l'article 3.5 a) del qual preveu que el dia 30 de juny de 2018 entraran en funcionament els Jutjats de Primera Instància números 8 i 9 de Granollers.

+ Informació relacionadaCreació de dos nous jutjats de primera instància al partit judicial de Granollers