Model d'escrit per als afectats directament per la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d'execució hipotecària

Posem a la vostra disposició un model d'escrit que pot ser de molta utilitat per als afectats directament per la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria d'execució hipotecària, sobre tot per a aquells que no van poder recórrer en el seu moment la interlocutòria que desestimava l'oposició a l'execució hipotecària que van plantejar. 

Efectivament, en la seva recent Sentència de 17 juliol 2014, el TJUE torna a recordar al legislador espanyol que la reforma operada en el punt 2 de l'apartat 4 de l'article 695 de la LECivil és contrària l'article 7, apartat 1 de la Directiva 93/13/CEE de 5 d'abril, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, en relació amb l'article 47 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, motiu pel qual els tribunals nacionals hauran d'interpretar el punt 2 de l'apartat 4 de l'article 695 de la Llei d'Enjudiciament Civil d'acord amb el que disposa la Cort de Luxemburg en l'esmentada Sentència, permetent recórrer la interlocutòria que desestimi l'oposició a l'execució en un procediment d'execució hipotecària.

Mitjançant aquest escrit es sol•licita que es tingui per promogut incident excepcional de nul•litat d'actuacions, a l'empara del que disposa l'article 228 de la LECivil, en haver-se vulnerat el dret fonamental a la tutela judicial efectiva que regulen els articles 24 de la CE i 47 de la CDFEU, conforme el que disposa l'article 228 de la LECivil, en relació amb l'article 53.2 de la CE.

Tanmateix us informem que el proper 30 de juliol de 2014, tindrà lloc una jornada formativa sobre aquest tema.

Atentament,
Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació