Ja ha entrat en funcionament el nou servei del portal del professional

Us informem que, després d'haver conclòs amb resultat satisfactori les proves pilot que des del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya s'han dut a terme en l'àmbit del nostre Col•legi, la qual cosa és un motiu d'orgull i satisfacció, avui mateix ha entrat en funcionament el nou servei del Portal de professional, que permetrà als advocats i procuradors de l'àmbit territorial de les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, consultar les dades dels expedients de Justícia gratuïta en els que hagin estat designats.

Aquest mòdul es preveu que permetrà millorar ostensiblement la informació dels professionals inscrits al torn en relació a la tramitació de l'assistència jurídica gratuïta.

Mitjançant aquest nou servei podrem obtenir la següent informació:

• Dades identificatives de l'expedient (sol•licitant, pretensió, òrgan judicial, etc.)
• Estat de la tramitació de l'expedient.
• Còpia de la resolució.
• Dades referents a l'emissió i recepció de la notificació.
• Estat de tramitació de les insostenibilitats.
• Còpia de la resolució relativa a la insostenibilitat de la pretensió.
• Informació sobre la presentació d'impugnacions.
• En expedients penals, delictes vinculats.

Adjunt us fem a mans la GUIA D'ÚS mòdul de consultes de justícia gratuïta (CJG) en la confiança que aquest serà de la vostra utilitat.

Accés al portal de l'administració de justícia de la generalitat


Atentament,
Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació